Kamrooz.com
امروز : چهارشنبه01 اسفند 1397 برابر با 14 جمادي‌الثاني 1440 و 20 فوریه 2019

    

 

 

 

 

 

 

 

Get our toolbar!

برخورد با اراذل و اوباش مطالبه مردم است مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

تشديدبرخورد با اراذل و اوباش مطالبه مردم استمحسن جعفري- كارشناسان و نمايندگان مجلس، خواستار پيگيري قاطعانه برخورد نيروي انتظامي با اراذل و اوباش به عنوان مطالبه جدي مردمي براي حفظ آرامش و امنيت خانواده‌ها و جامعه هستند.فاز جديد برخورد با اراذل و اوباش چند وقتي است كه بار ديگر آغاز شده و پليس با جديتي بيش از گذشته بار ديگر قصد دارد تا شهر و محله‌ها را از وجود افرادي كه مخل آسايش اجتماعي هستند، پاك كند. نابساماني‌هاي اجتماعي از جمله مواردي هستند كه نمي‌شود با شعار و اقدام‌هاي مقطعي با آنها برخورد كرد. اقدمات پليس و قوه قضائيه در برخورد با اراذل و اوباش طي ساليان گذشته تأثير بسزايي در كاهش جرائم خشن در جامعه داشته اما به‌نظر مي‌رسد كه همچنان مي‌توان بر شدت برخورد با اين دست از افراد افزود. با وجود اين، عده‌اي از جامعه‌شناسان و دست اندركاران امور اجتماعي معتقدند ابتدا براي خشكاندن ريشه اين‌گونه جرائم بايد زمينه‌هاي ايجاد بزهكاري و گرايش به بزهكاري را ازبين برد و در كنار آن هم تداوم داشتن چنين حركاتي مي‌تواند براي آرامش جامعه مثمر ثمر باشد.
برخورد قاطعانه با اراذل و اوباش بي‌ترديد خواسته تمامي شهروندان بوده و هست. در چنين شرايطي، مبارزه با پديده‌هاي مجرمانه و ناهنجاري‌هاي اجتماعي كه موجب تعرض به امنيت عمومي و سلامت اجتماعي مي‌شود، بي‌شك ضرورتي است كه نمي‌توان به سادگي از كنار آن گذشت. اراذل و اوباش گروهي هستند كه با قدرت نمايي و سركشي و بي‌توجهي به قانون و اخلاق، آسايش و آرامش مردم را از بين برده و امنيت و نظم اجتماعي را متزلزل كرده‌اند! اين قبيل افراد در رفتارهاي خود برقانون شكني در ملأ عام اصرار داشته و قوانين و حتي اخطارها را به سخره مي‌گيرند. با اين حال برخوردهاي نيروي انتظامي و قوه قضائيه طي ماه‌هاي اخير و فاز جديد برخورد با اراذل و اوباش، تأثير قابل توجهي در حفظ امنيت جامعه داشته است.
جرم‌ها و تخلفات اراذل از زبان يك قاضي
رئيس شعبه ۱۱۳ دادگاه كيفري در ارتباط با برخي از مصاديق مجرمانه اراذل و اوباش  مي‌گويد: كيف ربايي، سرقت همراه با آزار و اذيت، شرارت‌هاي محلي، درگيري دسته‌جمعي، ايجاد رعب و وحشت و مزاحمت براي نواميس از جمله جرائمي است كه از سوي افرادي به نام اراذل و اوباش سر مي‌زند.
محمد‌سلطان همت‌يار مي‌افزايد: خلل در نظم عمومي جامعه نيز يكي ديگر از جرائم اين دست از افراد است. با اين حال برخي از اين دست نفرات فعاليت‌هاي گسترده‌تري داشته كه قانونگذار هم به شدت با آنها برخورد مي‌كند. وي خاطرنشان مي‌كند: با وجود اين اگر به صورت مستمر در رسيدگي به جرائم مختلف و اتهامات افراد روال قانوني پيش رود و عدالت در سطح جامعه گسترش يابد، شايد ديگر نيازي به چنين كارهاي مقطعي نباشد و حفظ امنيت صرفاً با برخوردهاي زمان‌بندي شده، صورت نمي‌گيرد. اما به هر حال، در شرايط كنوني، برخورد با اراذل بايد قاطعانه باشد.
جامعه شناس: اين برخورد كارساز است
امان‌الله قرايي مقدم به عنوان يك جامعه شناس در اين ارتباط  مي‌گويد: بي‌ترديد برخورد كنوني با اراذل و اوباش مي‌تواند بسيار كارساز باشد. اگر نظارت و كنترل بر رفتار افراد نداشته باشيم، جامعه به سمت بي‌بند و باري پيش خواهد رفت.
وي مي‌افزايد: برخورد پليس و نيروي انتظامي باعث احساس امنيت بين مردم مي‌شود و از زماني كه رئيس قوه قضائيه اعلام كردند كه دو نفر را در ملأ‌عام دار بزنند، مردم كمي احساس آرامش در جامعه به دست آوردند.
قرايي مقدم خاطرنشان مي‌كند: چنين برخوردهايي بي‌شك در صورت انجام نشدن باعث به تشنج كشيده شدن جامعه خواهد شد. با اين حال اجراي درست قانون توسط مجريان بيش از گذشته اين امنيت را افزايش مي‌دهد.
اين جامعه شناس در پاسخ به اين سؤال كه آيا مردم از اين برخورد رضايتمند هستند يا خير، اظهار مي‌كند: مردم اكنون اين كار را قبول دارند ولي بايد ريشه اينگونه برخورد‌ها را يافت و با برنامه‌ريزي بهتر آنها را حل و فصل كرد.
وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه برخورد با اراذل و اوباش چه تأثيري در جامعه مي‌گذارد، مي‌گويد: مهم‌ترين آن احساس امنيت اجتماعي است. احساس امنيت، آرامش روحي و تأثيرات اقتصادي، سياسي و فرهنگي را به بار مي‌آورد. زماني كه من پشت ميز خود نشسته و از اينكه خانواده‌ام امنيت كاملي دارند، خاطرجمع باشم بي‌شك با آرامش بيشتري مي‌توانم كار كنم و توليد و بازده كار بيشتر مي‌شود.
نماينده مجلس: گاهي برخوردها بايد شديدتر هم باشد
عضو كميسيون اجتماعي مجلس هم در اين ارتباط  مي‌گويد: در هر جامعه‌اي دو موضوع حائز اهميت است؛ سلامت و امنيت، كه هر كدام خدشه‌دار شود آثار سوئي را روي جامعه و خانواده‌ها برجا خواهد گذاشت.
ضرغام صادقي مي‌افزايد: امنيت زماني در يك جامعه به خطر مي‌افتد كه اراذل و اوباش به قوانين اهميت ندهند و سلامت جامعه را به خطر اندازند. در چنين شرايطي هر كاري كه كمك كند و بازدارنده باشد براي جلوگيري از حضور اراذل و اوباش بسيار حائز اهميت است.
وي خاطرنشان مي‌كند: برخي از اين قوانين بازدارنده در قانون پيش‌بيني شده‌اند و برخي در دستان دستگاه اجرايي بوده و يك شيوه نيز برخورد قضايي است كه نقش مجلس و ديگر دستگاه‌هاي متولي در آن پررنگ‌تر مي‌شود. در اين بين به هر ميزان هماهنگي و نفوذ دستگاه‌ها بيشتر باشد، جامعه سلامت بيشتري خواهد داشت.
صادقي اظهار مي‌كند: برخي از اراذل و اوباش گاهي در جامعه آنقدر رعب و وحشت ايجاد مي‌كنند كه نياز به برخوردي شديدتر دارند. ورود دستگاه اجرايي، مجلس و قوه قضائيه به صورت هماهنگ در اين بين مي‌تواند بسيار مؤثر باشد. بي‌شك برخورد قاطع، صريح و كارشناسي با اراذل و اوباش جزئي از مطالبات مردمي است.

 

اضافه‌ كردن نظر