Kamrooz.com
امروز : چهارشنبه01 اسفند 1397 برابر با 14 جمادي‌الثاني 1440 و 20 فوریه 2019

    

 

 

 

 

 

 

 

Get our toolbar!

مافياي تروريست مواد مخدر! مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

مافياي تروريست مواد مخدر!محسن جعفري- ديدن يك فرد معتاد در گوشه‌اي از خيابان با آن حال ندارش، شايد براي بسياري از مردم يكي از صحنه‌هاي بسيار متأثركننده باشد كه تا عمق وجود آن‌ها را به درد مي‌آورد.
جوان‌ها و نوجوان‌هايي كه شايد تا همين چند سال پيش به قول معروف براي خود يلي بودند اما اكنون كنج خرابه نشين شده‌اند و ديگر نه تنها در جامعه بلكه در خانواده خود نيز جايگاهي ندارند. اما به واقع اين افراد چگونه به دام اعتياد افتاده‌اند و چگونه اين مواد افيوني توانسته ذهن، فكر، جسم، خانواده و تمام زندگي يك فرد را از او بگيرد؟
مواد مخدر طي ساليان گذشته از راه‌هاي مختلفي به كشور وارد شده است. اما از هر راهي كه وارد شده، فقط دست يك گروه در وارد كردن و توزيع آن در كار بوده و اين گروه «مافياي مواد» است. مافيايي كه ارتباطي غيرقابل انكار با كشورهاي استكباري و سرمايه‌داري دارند و اين كشورها هستند كه تمامي پول مورد نياز براي تأمين اين مواد را تهيه مي‌كنند.
مواد مخدر در حال حاضر در كنار تجارت جنسي يكي از پرسود‌ترين تجارت‌هاي دنيا است. با اين حال مواد مخدر در راستاي پروژه گسترش اعمال تروريستي توزيع و توليد مي‌شود. در حالي كه بسياري تنها استفاده از بمب و اسلحه و ترور يك يا چند نفر را اعمال تروريستي مي‌دانند اما مواد مخدر هم يكي از سلاح‌هاي خطرناك تروريسم است كه در قالب پروژه تروريسم فرهنگي ـ اجتماعي صورت مي‌گيرد.
تروريسم يكي از ابزارهايي كه در اختيار دارد همين مواد مخدر است و با وارد كردن اين مواد به بسياري از كشورها جوانان و نوجوانان را به شدت درگير چنين مسائلي مي‌كند. گسترش افيون در ميان جوانان و مردم يك كشور، آن جامعه را از لحاظ نظامي بسيار ضعيف مي‌كند. تروريسم با همين شيوه و ديگر ابزارهاي فرهنگي و اجتماعي توانسته است بلاهايي خانمان‌سوز بر سر خانواده‌ها نازل كند. از هم پاشيدن بسياري از خانواده‌ها و قتل‌هاي مختلف به همراه تجاوز جنسي از جمله تبعات استفاده از مواد مخدر بوده است. درگير كردن دختران جوان، دانش‌آموزان و دانشجويان در دام افيون طي ساليان گذشته به وفور يافت مي‌شود و بي‌ترديد يكي از برنامه‌هايي بوده است كه تروريسم روي آن حساب ويژه‌اي باز كرده است.

استثمار انسان دوران مدرن با مواد
دكتر صادق آيينه‌وند جامعه‌شناس شهري در همين ارتباط  مي‌گويد: مواد مخدر آفت قرن بيستم است كه به قرن جديد هم سرايت كرده و يك وسيله مهم و تأثيرگذار است كه مي‌توان به وسيله آن انسان امروزي را استثمار كرد. در حقيقت، توليد و توزيع مواد مخدر، يك اقدام كاملاً تروريستي است.
اين جامعه‌شناس معتقد است: مافياي مواد مخدر در سرتاسر دنيا به دنبال اين است كه آسيب جدي به جوانان وارد كند. زيرا جوانان طعمه اصلي در اين راه هستند. بعد از جوانان تهديد اصلي خانواده‌ها هستند كه كيانشان در تهديد است. چه بسيار پدران و مادراني كه به خاطر دستيابي به مواد مخدر از فرزندان خود هم مي‌گذرند. اما مسئله مهمتر نقش قدرت‌هاي استكباري در اشاعه مواد مخدر در دنياست. اشاعه مواد مخدر در دنيا به سود استكبار است آنهم از چند جهت؛ يكي از اين جهات تصاحب فرهنگي ذهن جوانان است. جواني كه از لحاظ فرهنگي ذهنش مورد استثمار قرار بگيرد ديگر به هيچ وجه نمي‌شود او را قانع كرد و تنها از سوي گيرنده مواد مخدر و تأمين‌كننده آن است كه قانع مي‌شود!
او تصريح مي‌كند: كشورهاي استكباري با استفاده از همين روش پروژه گسترش اعمال تروريستي را كليد زده‌اند. پروژه‌اي كه با وابسته كردن بسياري از جوانان شروع مي‌شود و در نهايت نيز بسياري از جوانان پس از وابسته شدن به اين گروه‌ها براي تأمين مواد مورد نياز و مصرفي خود مجبور هستند تا تن به تمامي خواسته‌هاي اين افراد بدهند. مافياي مواد مخدر در واقع جامعه هدف خود را به خوبي مشخص كرده‌اند و با استفاده از ابزارهاي مختلف جوانان را جذب مي‌كنند.
آيينه‌وند عنوان كند: وقتي ذهن جوان تصاحب فرهنگي شود، مي‌توان تمام سرمايه‌هاي وي را از او گرفت و در واقع قدرت‌هاي بزرگ جهان با اشاعه مواد مخدر در جامعه به دنبال اين هستند كه ثروت‌هاي عظيم ملت‌ها را پيش از پيش تصاحب كنند و بر آنان سلطه داشته باشند. در افغانستان نمونه عيني اين مسئله را به وضوح مي‌توان ديد. سال‌هاست كه تمام حيثيت مردم افغانستان تحت تصاحب قدرت‌هاي استكباري قرار گرفته است چه در زمان شوروي كه به اين كشور هجوم آوردند و چه در زمان حضور طالبان در اين كشور و چه در زمان حضور امريكا در اين كشور بسياري از كشورهاي استكباري از همين طريق به ثروت‌هاي زيادي دست پيدا كردند. در همه اين دوران‌ها رد پاي مواد مخدر را به وضوح مي‌توان ديد. وي با اشاره به تروريسم‌هاي فرهنگي و اجتماعي ادامه مي‌دهد: تروريسم هم ديگر عاملي است كه دنبال مواد مخدر به جامعه مي‌آيد و واقعاً شرايط دشواري را براي كشوري كه با آن مسئله درگير هستند به وجود مي‌آورد. تروريسمي كه به طور گسترده در كشورهاي شبه قاره مانند افغانستان و پاكستان مي‌بينيد بسيار مهم و اثر‌گذار است و به دنبال وجود مواد مخدر به اين كشورها سرايت كرده است. تروريسم با توجه به سود زيادي كه مواد مخدر به دنبال دارد و اينكه سودجويان به دنبال تصاحب اين سود هستند به وجود مي‌آيد.
اين جامعه‌شناس، كشورهاي استكباري را يكي از عامل‌هاي اصلي به‌وجود آمدن اعتياد مي‌داند: بازهم در اين زمينه نقش استكبار را نمي‌توان ناديده گرفت چون از اين طريق مي‌تواند در كشور هدف تفرقه بيندازد و به آن آسيب جدي وارد كند. افغانستان بازهم به عنوان مهم‌ترين كشور در اين زمينه به شمار مي‌رود و نمونه عيني نفوذ تروريسم در منطقه بوده است. در واقع به عقيده من مواد مخدر از هر دري وارد شود به دنبال آن تروريسم و ناامني هم وارد خواهد شد و براي اينكه ريشه تروريسم را تا حد زيادي در دنيا بخشكانيم بايد به سمتي برويم كه مواد مخدر را از بين ببريم.

ترمز پيشرفت كشيده مي‌شود
آذرخش مكري، معاون آموزشي مركز ملي مطالعات اعتياد و روانپزشك و استاد دانشگاه تهران نيز مي‌گويد: اعتياد به مواد مخدر از مهم‌ترين هدف‌هاي غربي‌ها براي تسلط بر كشورهاي ضعيف‌تر است و از ديرباز اين مسئله سابقه داشته است و تنها مربوط به سال‌هاي اخير نيست. مواد مخدر تأثير اساسي بر جوانان مي‌گذارد و ذهن‌هاي آنها را تحت تأثير قرار مي‌دهد و نمي‌گذارد كه جوانان به شكل درستي به سمت علم پيش بروند و باعث پيشرفت كشور شوند از اين طريق بسياري از كشورها وابسته به همين كشورهاي استعماري مي‌شوند.
او با اشاره به نقش اساسي جوانان در جامعه مي‌افزايد: جوان نقش اساسي را در پيشرفت و بالندگي يك كشور دارد، بنابراين بايد جوان را به كار انداخت تا كشور در مسير پيشرفت قرار بگيرد، پس پيشرفت يك كشور به جوان بستگي دارد.

مواد مخدر ابزار مهمي براي اين است كه نه تنها جوان را با خودش درگير مي‌كند بلكه با توجه به سودي كه در خريد و فروش آن وجود دارد جوان را با تجارت آن و به دنبال آن با تروريسمي كه به همراه مي‌آورد درگير مي‌كند. تروريسم در واقع يكي از مولودهاي مواد مخدر است. در جوامع امروزي تروريسم درگيري‌هايي را به وجود مي‌آورد كه هيچ گاه قابل كنترل نيست و كشورهايي كه در‌گير اين مسئله هستند به راحتي به سمت ناامني و بي‌ثباتي مي‌روند. مكري ادامه مي‌دهد: مواد مخدر نقش كانون تروريسم را بازي مي‌كند و معاملات پرسودي كه براي مبادله مواد مخدر انجام مي‌شود، همه و در اين مسئله مؤثر و تأثير‌گذار هستند.

بي‌ترديد در هر نقطه‌اي از جهان كه پاي جا به جايي پول زيادي در ميان باشد نمي‌توان آن را بي‌ربط با تروريسم دانست. مافياي مواد مخدر هم به خوبي راه‌هاي ارتباط با اين افراد را مي‌داند و اين مسئله از جمله اهداف بزرگ كشورهاي سرمايه‌داري و استكبار است. قدرت‌هاي استكباري دنيا به هيچ‌وجه دوست ندارند كه دستشان از اين معاملات پرسود كوتاه بماند به همين دليل است كه با اشاعه مواد مخدر و حمايت از تروريسم نقش اساسي را بازي مي‌كنند، ولي نقش خود را آشكار نمي‌كنند و با ارائه يك بازي پشت پرده در ظاهر وانمود مي‌كنند كه مبارزه با تروريسم و اشاعه مواد مخدر را در دستور كار خود قرار داده‌اند اما در واقع خود آنها از گردانندگان اصلي صحنه هستند. اين روانشناس اظهار مي‌كند: توسعه مواد مخدر در كشورهاي جهان سومي يكي از نقشه‌هاي شوم قدرت‌هاي جهان است تا به حال در بسياري از كشورها از جمله افغانستان موفق بوده است اما در كشور ما مخصوصاً در سال‌هاي بعد از انقلاب آن موفقيت هميشگي را نداشته است.

امروز كشورهاي استكباري براي اشاعه مواد مخدر در كشور ما از مواد مخدر سنتي بهره نمي‌گيرند بلكه از شيوه‌هاي جديد مواد مخدر مانند شيشه بهره مي‌گيرند تا اثرش بيشتر باشد چون آگاه‌سازي در كشور ما بيشتر از گذشته انجام مي‌شود و جوانان ديگر به سمت مواد مخدر سنتي نمي‌روند و به دنبال انواع جديد مواد مخدر هستند كه جذابيت‌هاي ديگري برايشان داشته باشد.